KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, od  1 września 2020 r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz GIS zostały zmienione procedury dotyczące organizacji funkcjonowania Poradni, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo. Rejestracja na wrzesień - listopad 2022 r. rozpoczyna się od  05 września 2022 r. – wyłącznie telefonicznie 94 3430081 w godz. 11.00 -14.00 lub poprzez formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej), który można pozostawić w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą od 05 września 2022r . Prosimy o przestrzeganie następujących procedur podczas wizyt w Poradni, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem

więcej...

Szanowni Rodzice

Informujemy, że do końca sierpnia 2022r. przyjmujemy tylko zgłoszenia do diagnozy w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego oraz wydania orzeczenia na kolejny etap edukacyjny.  Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie 94 3430081 w godz. 11.00 - 14.00 lub poprzez formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej), który można pozostawić w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą.

INFORMACJA

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie uruchamia numer telefonu w sytuacji kryzysowej dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy  695 634 719  W razie potrzeby zapewniamy usługę tłumacza języka ukraińskiego.   Ponadto istnieje możliwość zgłaszania problemów dzieci pochodzenia ukraińskiego w czasie funkcjonowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach   09:00 - 14:00  pod numerem telefonu (94) 3430199.       У зв’язку з ситуацією в Україні, Кошалинський міський психолого-педагогічний консультативний центр відкриваєтелефонний номер для дітей біженців війни з України у кризовій ситуації. 695 634 719 При

więcej...